Bytča
Malá Bytča
Hlinik nad Váhom
Kotešová (časť Horná, Dolná, Buková, Oblazov)
Svederník
Dolný Hričov
Horný Hričov
Hričovské Podhradie
Hrabové
Kolárovice
Veľké Rovné (Centrum, Raztoky, Madzín, Soľné, Dolinky, Žarnov, Ivor, Potoky)

Horný Vadičov
Dolný Vadičov
Prostredný Vadičov
Lopušné Pažite

Podľa záujmu sa bude pokrytie našou sieťou rozširovať.