Pokrytie nových lokalít

IBV Hliník nad Váhom (za kanálom)

Svederník Podháj a Lipová alej

V daných lokalitách je k dispozícii najmodernejšia wifi technológia AIRFIBER (optika vzduchom)
s neobmedzeným objemom prenesených dát a rýchlosťami až do 100Mb/s.

Samozrejmosťou je možnosť zriadenia interaktívnej Televízie.

Formulár pre objednanie služby internet

Prechod od konkurencie (3 mesiace internet zadarmo)

11 + 3 =