Meranie OTDR pre firmy

Taktiež ponúkame inšpekciu optických konektorov profesionálnym mikroskopom, posúdenie stavu, prípadne samotné čistenie konektorov a adaptérov.

Služby pre firmy:

  • Meranie a zisťovanie porúch na optických trasách certifikovaným optickým reflektometrom (OTDR)
  • Meranie útlmu na optickej trase
  • Meranie odrazivosti na konektoroch
  • Možnosť merania tromi vlnovými dĺžkami
  • Možnosť merania v živej (LIVE) Pon sieti – priamo u zákazníka
  • Možnosť vydať Protokol o meraní
  • Rýchle vyhodnotenie porúch pomocou funkcie fiberPATH