Informačné technológie

Informačné technológie

spoľahlivé pripojenie do siete internet prostredníctvom optickej siete a WiFi zariadení v 5 GHz pásme montáž technologických zariadení poradenstvo pri navrhovaní optických a bezdrôtových sieti