• spoľahlivé pripojenie do siete internet prostredníctvom optickej siete a WiFi zariadení v 5 GHz pásme
  • montáž technologických zariadení
  • poradenstvo pri navrhovaní optických a bezdrôtových sieti